Oeteldonksche Club van 1882

Header clubkes

Dit jaar wordt er een nieuw Boerenparrelement gekozen. Dit zal gebeuren tijdens de Boerenparrelementsverkiezing op zaterdag 7 april 2018.

Het Boerenparrelement (ook wel BP genoemd) betreft een soort van ledenraad, waarbij een afvaardiging van maximaal 55 leden namens alle leden van de Oeteldonksche Club van 1882 toezicht uitoefent op het bestuur van de vereniging, de Ministerraad.

Heb je altijd al eens BP-lid willen zijn en vind jij het leuk om de belangen van alle leden te vertegenwoordigen? Stel je dan verkiesbaar voor het nieuwe Boerenparrelement!

Wanneer is dit iets voor jou?

 • Je leeftijd, jong of oud, maakt niet uit (minimaal 16 jaar)
 • Je beschikt over een gezond stel hersens
 • Je hebt als echte Oeteldonker overal een mening over
 • Je durft je mening in het openbaar te uiten
 • Je staat open voor dialoog en meningsvorming
 • Je bent in staat en bereid om met anderen samen te werken
 • Je bent in de gelegenheid om zitting te nemen in een tijdelijke werk/klankbordgroep
 • Je weet of wil weten hoe Oeteldonk bestuurlijk is georganiseerd en hoe beslissingen worden genomen
 • Je kunt vier- tot zesmaal per jaar de vergaderingen bijwonen
 • Je hebt uiteraard een rood-wit- geel hart

Voorwaarde is dat je op 6 april 2018 als lid staat ingeschreven bij de Oeteldonksche Club van 1882 en minimaal 16 jaar bent.

Hoe schrijf je je in als kandidaat?

 1. Download en print het aanmeldformulier en de handtekeningenlijst. Vul het aanmeldformulier in en verzamel op de handtekeningenlijst minstens 11 handtekeningen van leden van de Oeteldonksche Club van 1882 die jou steunen. Verzend beide formulieren per post naar het secretariaat van de Oeteldonksche Club van 1882: p/a Socrateslaan 135, 5216 CT ’s-Hertogenbosch.
 2. Mail daarnaast je motivatie en een digitale foto van jezelf o.v.v. BP-verkiezing 2018 naar verkiezingen@oeteldonk.org

Doe dit vóór 9 maart 2018. Inzendingen die na die tijd binnenkomen, kunnen niet meer worden meegenomen.

Hoe wordt er vervolgens gekozen?

 • Na de inschrijfdatum van 9 maart zal er per e-mail een poster met daarop een foto van alle kandidaten en een korte motivatie waarom men zich kandidaat stelt naar alle leden van de Oeteldonksche Club van 1882 worden verstuurd.
 • Op 7 april 2018 van 10.11 uur tot 17.11 uur kunnen leden van de Oeteldonksche Club van 1882 hun stem uitbrengen in het stemlokaal in de Moriaanbar van Hotel Central. Stemmen is ook online mogelijk. 

Wil je meer weten over de functie van BP-lid?

Mocht je interesse hebben en wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de Verkiezingscommissie: