Opening 11-11 op Parade gaat niet door

Beste Oeteldonkers, 

Tot onze enorme spijt hebben wij moeten besluiten geen fysieke opening op de Parade te organiseren. Wij zullen u toelichten hoe wij tot dat besluit zijn gekomen, want wij snappen ook dat u deze mededeling wellicht niet had verwacht.

De laatste corona-update van het kabinet maakt weliswaar duidelijk dat ons jaarlijkse openlucht-startschot van Oeteldonk op de Parade in zijn geplande omvang is toegestaan, maar stelt tegelijk de eis dat bij alle bezoekers de coronapas of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur oud wordt gecheckt. Alles wijst er bovendien op dat er juist éxtra veel mensen van plan zijn om op 11 november naar het centrum van ons durp te komen om samen feest te vieren. Crowdcontrol is een lastig onderwerp waar ook de gemeente mee worstelt. Voor ons als organisatie is het onmogelijk om alle bezoekers aan ons durp te controleren middels de app.

Daarnaast vinden we het als grootste vrijwilligersorganisatie van de stad belangrijk dat we goed kijken naar onze vrijwilligers en wat zij willen en kunnen. Zij hebben de afgelopen anderhalf jaar kei- en keihard gewerkt aan tal van verschillende scenario’s die uiteindelijk toch niet konden worden gerealiseerd. Ze hebben een alternatief en online carnavalsprogramma gecreëerd. Zij zijn onze helden! Maar zij hebben ons recentelijk ook laten weten: ‘wij zetten ons dolgraag in voor de OC, maar zijn het een beetje moe om telkens weer tal van scenario’s uit te werken terwijl de kans groot is dat ‘het feestje als beloning’ er uiteindelijk toch niet komt. En wij steunen hen in die gedachte! Het organiseren van d’n Elfde van dun Elfde vraagt – ook al is het maar één dag en één evenement op de Parade – de nodige voorbereiding. Zoiets kun je niet op het allerlaatste moment realiseren. Bovendien willen wij hier onze Oeteldonkse vrijwilligers in bescherming nemen.

Beide redenen hebben ons daarom nu al doen besluiten om geen fysieke opening op de Parade te organiseren. Is er dan helemaal niks te doen op 11-11? Dat weten wij niet. Horeca en gemeente zijn nog in overleg of en wat er op d’n Elfde van d’n Elfde eventueel in de horeca mogelijk is. Maar duidelijk is dat onze opening op de Parade ook dit jaar niet fysiek is.

Net als u vinden wij dit een enorm bittere pil om te slikken. Zeker na een zomer die in het teken stond van ‘steeds meer mogelijk’. Iedereen, ook wij, was/waren ervan overtuigd dat d’n Elfde van d’n Elfde het eerste, ‘normale’ Oeteldonkse moment zou worden. Het begin van terug naar nóg beter.

Voor het Kwèkfestijn en de Preiskeuzekeinderkwek (Pkkk) op 20 november ziet het er gunstiger uit. Deze vinden plaats in een tent op de Parade met sowieso een limiet aan het aantal mensen en een controleerbaar aantal toegangskaarten (in het geval van het Kwèkfestijn). De vergunningsaanvraag van de tent gebeurt eind deze maand. Wij zijn staan in nauw contact met het theater en hopen uiteraard dat de vergunningsaanvraag rond komt en we een mooi en ouderwets Kwèkfestijn kunnen organiseren. We houden u uiteraard daarvan op de hoogte.

Ondanks deze vervelende keuze, is hoop dat overheerst. De hoop dat Oeteldonk in elk geval in het nieuwe jaar in volle glorie zal herrijzen met de komst van ZKH Prins Amadeiro XXVI. Oeteldonk heeft in haar langjarig bestaan – sinds 1882 – immers tal van moeilijke tijden doorstaan. En de reden dáárvoor is simpel: omdat een Oeteldonks hart nooit uitdooft. De behoefte aan drie feestelijke dagen met elkaar – gelijk en gelijkwaardig – nooit ophoudt te bestaan. En de diepgang van onze verbintenis maakt dat het Oeteldonks verlangen altijd sterker is dan de tegenwind.

Met Oeteldonkse groet,

mede namens de Ministerraad, Anita Maas Minister-President