Oeteldonksche Club van 1882

Grote Optocht Oeteldonk vanuit de Hinthammer straat

Geschiedenis Grote Optocht

Optocht1884 smAl vanaf het ontstaan van Oeteldonk en de oprichting van de Oeteldonksche Club, is er sprake van optochten. De (Grote) Optocht is dan ook al vanaf het allereerste begin onlosmakelijk verbonden met carnaval in Oeteldonk. Oorspronkelijk was de optocht voor de bedenkers van Oeteldonk en de oprichters van de Oeteldonksche Club een manier om carnaval, dat destijds vooral door gelovigen streng werd afgekeurd, te ‘veredelen’. Naast het veredelen diende de optocht ook toen al een economisch belang. Het was een mooi uithangbord voor de stad, waarmee ook veel mensen van buiten naar Oeteldonk getrokken werden. Sterker nog, de optocht bleek al na enkele edities zo populair en beroemd te zijn, dat er zelfs nachttreinen ingezet werden om iedereen weer veilig thuis te brengen.

 

Optocht1909 smBehalve de tegenstand vanuit de gelovigen, had Oeteldonk echter ook al snel te maken met een ander probleem: geldgebrek. De optocht was een kostbare aangelegenheid die er al snel voor zou zorgen dat er geen geld was om te organiseren. Om die reden werd de optocht eind 19e eeuw en begin 20e eeuw dan ook meerdere keren afgeblazen. Omdat de Optocht zeker al wel enige faam had verworven, bleef de behoefte bestaan om tijdens carnaval een optocht de organiseren. Er ontstonden dan ook al snel lokale initiatieven om een ‘alternatieve optocht’ te organiseren, bijvoorbeeld door de Dommelclub, welke het gemis aan een optocht kon compenseren. Nadat er een jaar in het geheel geen optocht georganiseerd kon worden, schrok Oeteldonk blijkbaar wakker en gaf het aanleiding om toch weer een Grote Optocht te organiseren, zelfs met hulp van gemeentesubsidie!


In de periode 1914-1918 was er naast de tegenstand uit streng-katholieke en gereformeerde hoek en financiële zorgen nog een andere reden om de Optocht geen doorgang te laten vinden, veel meer van een politieke aard. Men vond het niet passen bij de politieke (internationale) spanningen rond de Eerste Wereldoorlog om een bonte, vreugdevolle optocht te houden. Deze optochtloze periode zou na het einde van de Eerste Wereldoorlog wel weer een andere oude tegenstander van het Oeteldonkse carnaval en de Optocht aanmoedigen om te trachten carnaval en alle festiviteiten er omheen in te perken, of liever nog, te verbieden. Dit is zelfs nog even gelukt en wel in meerdere ‘fasen’.

Optocht1928 smNadat carnaval en de optocht weer werd toegestaan in de oude, uitgebreide vorm werd er in 1928 volop reclame gemaakt (o.a. door Peer vaan den Muggenheuvel op de landelijke radio) om massaal naar Oeteldonk te komen om de Grote Optocht te aanschouwen. Hier werd ook massaal gehoor aan gegeven, waardoor het toch behoorlijk uit de hand liep en helaas leidde tot vele wanordelijkheden. Dit was natuurlijk koren op de molen voor de tegenstanders om carnaval en vooral de optocht als voornaamste evenement (en poel des verderfs volgens de tegenstand) weer in te perken of te verbieden. Pas in 1936, nadat de nare herinneringen aan de beruchte editie van 1928 weer een beetje waren weggeëbd, leek er zowel onder het gemeentebestuur als (opvallend genoeg) onder de streng-katholieke en gereformeerde tegenstanders van weleer sprake te zijn van definitieve acceptatie. De Tweede Wereldoorlog zou er echter voor zorgen dat er in de oorlogsjaren geen carnaval en geen optocht plaats zou vinden.

Optocht1956 smNadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was en het hele land was bevrijd, vond er in 1946 voor het eerst in jaren weer een optocht plaats. De jaren erna zou de omvang en populariteit weer gestaag toenemen. Nog éénmaal werd de optocht afgeblazen op eigen initiatief, en wel in 1953 vanwege de waternoodramp die Nederland toen diep heeft getroffen. Sindsdien is de Grote Optocht alleen maar doorgegroeid en nog populairder geworden. Grote tegenstand is er niet meer geweest nadien, daarvoor was carnaval en zeker ook de Grote Optocht te diep geworteld in Oeteldonk. Wel zouden financiële problemen nog regelmatig een rol spelen en zou toch ook politiek, zij het meer intern van aard binnen de organisatie van carnaval en de Grote Optocht, nog voor wat strubbelingen zorgen. Gelukkig nooit van dien aard dat het tot annulering van de Grote Optocht zou komen.

Optocht1984 smIn recente jaren is de veiligheid misschien wel het grootste punt van zorg geweest. Vanwege de enorme opkomst en de veiligheidsrisico’s die het met zicht meebrengt, is de route uit de lange, smalle Postelstraat gehaald en is er ‘crowd management’ ingevoerd. Dit luxeprobleem (het is immers een gevolg van de grote populariteit en faam die de Grote Optocht geniet, binnen én buiten Oeteldonk) zorgt er gelukkig niet voor dat de sfeer en het enthousiasme van publiek en deelnemers is getemperd, de Grote Optocht mag met recht ‘Groot’ worden genoemd en met hoofdletters geschreven worden!

Oeteldonksche Club van 1882 maakt gebruik van cookies

Oeteldonksche Club van 1882 gebruikt cookies op hun websites om het gebruik van de websites te analyseren en gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie over de cookies kun je vinden in ons cookiestatement. Je geeft door gebruik te blijven maken van de website of door hiernaast op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in ons privacystatement wordt vermeld.

Meer weten over deze cookies? Lees dan voor meer informatie verder op oeteldonk.org/cookies.