Oeteldonksche Club van 1882

header knillis

Evenementen

Inzending verzonden

Tadaa!!

Bedankt voor de inschrijving voor het Kwèkfestijn. De Kwèkfestijn Commissie wenst u heel veel succes met alle voorbereidingen!

Het inschrijfformulier wordt per mail verstuurd. Indien je deze niet ontvangt, kijk ook even je spambox na.

Voor aanvullende informatie en/of onduidelijkheden, kunt u altijd contact opnemen met de Kwèkfestijn Commissie, via het mailadres kwekfestijn@oeteldonk.org.

Route Grote Optocht Oeteldonk 2020

Op 24 februari 2020 trekt de Grote Optocht door de Oeteldonkse straten. De Grote Optocht begint om 12.33 uur. De stoet ontbindt naar verwachting rond 16.11 uur in de Markstraat.

Bekijk hier de (voorlopige) volledige route:

Van Grobbendoncklaan (opstellen), Graafseweg, Hinthamereinde, Hinthamerstraat, Torenstraat, Parade, Triniteitstraat, Oude Dieze, Verwerstraat, Achter het Stadhuis, Achter het Verguld Harnas, Vughterstraat, Schapenmarkt, Markt, Marktstraat (ontbinding).

route optocht

Bekijk de route op een grote kaart

 

Oeteldonkse Bezuukskes

Niet iedere gepensioneerde Oeteldonker is in de gelegenheid met carnaval de stad in te gaan. Daarom komt de Oeteldonksche Club naar hen toe!

Ieder jaar wordt er in de weken voorafgaande aan de carnaval, een hartverwarmende, gezellige avond of middag verzorgd in alle Oeteldonkse zorgcentra.

Tijdens deze Oeteldonkse Bezuukskes zetten vele Oeteldonkse clubs, zangers, en overige (jeugdige) artiesten zich belangeloos in om de Bossche senioren kosteloos te laten genieten van een gevarieerd en vrolijk carnavalsprogramma.

Winnaars Veurgevelversierwedstrijd 2015

Een deskundige Zjurie heeft de gevels en etalages beoordeeld. Hierbij maken we de winnaar per categorie bekend!

Winnaar ‘De Horeca Versierprijs’ voor de meest Carnavalesk versierde horeca-gevel

P725735793

Winnaar ‘De Bekekt ut achter ut Glasprijs’ voor de mooiste etalage

bekekt ut achter ut glas2015

Winnaar ‘De Vergulde Veurgevel’ voor de ludiekste en mooiste Veurgevel

fleurist

Winnaar ‘De Moerasprijs’ voor de fraaiste gevel in de moerasgebieden van Oeteldonk

moerasprijs

Eervolle vermelding voor deze jonge deelnemer

moerasprijs 2

Keinderoptocht

 

Naast de Grote Optocht, die overigens voor groot én klein het aanzien meer dan waard is, is er sinds 1957 ook een Keinderoptocht waarbij de jeugd in Oeteldonk zelf mag laten zien hoe carnaval in Oeteldonk leeft en dat het wel goed zit met de toekomst van Oeteldonk!

De Keinderoptocht is een evenement dat een prominente plek heeft op het programma van de laatste carnavalsdag op dinsdag. Net als de Grote Optocht op maandag trekt ook de Keinderoptocht veel bekijks, onder jong én oud. Als het kleine broertje van de Grote Optocht vertoont de opzet van de Keinderoptocht duidelijke gelijkenis. Deelname is mogelijk als individu, duo of (grote) groep. De Oeteldonkse jeugd is ook erg begaafd in het maken van praalwagens en andere creatieve uitspattingen en zeker ook in het maken van muziek!

Bij Jeugdzaken vind je voorafgaand aan carnaval meer informatie over de Keinderoptocht en over de aanmelding, route en spelregels.

 

 

Geschiedenis Grote Optocht

Optocht1884 smAl vanaf het ontstaan van Oeteldonk en de oprichting van de Oeteldonksche Club, is er sprake van optochten. De (Grote) Optocht is dan ook al vanaf het allereerste begin onlosmakelijk verbonden met carnaval in Oeteldonk. Oorspronkelijk was de optocht voor de bedenkers van Oeteldonk en de oprichters van de Oeteldonksche Club een manier om carnaval, dat destijds vooral door gelovigen streng werd afgekeurd, te ‘veredelen’. Naast het veredelen diende de optocht ook toen al een economisch belang. Het was een mooi uithangbord voor de stad, waarmee ook veel mensen van buiten naar Oeteldonk getrokken werden. Sterker nog, de optocht bleek al na enkele edities zo populair en beroemd te zijn, dat er zelfs nachttreinen ingezet werden om iedereen weer veilig thuis te brengen.

 

Optocht1909 smBehalve de tegenstand vanuit de gelovigen, had Oeteldonk echter ook al snel te maken met een ander probleem: geldgebrek. De optocht was een kostbare aangelegenheid die er al snel voor zou zorgen dat er geen geld was om te organiseren. Om die reden werd de optocht eind 19e eeuw en begin 20e eeuw dan ook meerdere keren afgeblazen. Omdat de Optocht zeker al wel enige faam had verworven, bleef de behoefte bestaan om tijdens carnaval een optocht de organiseren. Er ontstonden dan ook al snel lokale initiatieven om een ‘alternatieve optocht’ te organiseren, bijvoorbeeld door de Dommelclub, welke het gemis aan een optocht kon compenseren. Nadat er een jaar in het geheel geen optocht georganiseerd kon worden, schrok Oeteldonk blijkbaar wakker en gaf het aanleiding om toch weer een Grote Optocht te organiseren, zelfs met hulp van gemeentesubsidie!

 


In de periode 1914-1918 was er naast de tegenstand uit streng-katholieke en gereformeerde hoek en financiële zorgen nog een andere reden om de Optocht geen doorgang te laten vinden, veel meer van een politieke aard. Men vond het niet passen bij de politieke (internationale) spanningen rond de Eerste Wereldoorlog om een bonte, vreugdevolle optocht te houden. Deze optochtloze periode zou na het einde van de Eerste Wereldoorlog wel weer een andere oude tegenstander van het Oeteldonkse carnaval en de Optocht aanmoedigen om te trachten carnaval en alle festiviteiten er omheen in te perken, of liever nog, te verbieden. Dit is zelfs nog even gelukt en wel in meerdere ‘fasen’.

 

Optocht1928 smNadat carnaval en de optocht weer werd toegestaan in de oude, uitgebreide vorm werd er in 1928 volop reclame gemaakt (o.a. door Peer vaan den Muggenheuvel op de landelijke radio) om massaal naar Oeteldonk te komen om de Grote Optocht te aanschouwen. Hier werd ook massaal gehoor aan gegeven, waardoor het toch behoorlijk uit de hand liep en helaas leidde tot vele wanordelijkheden. Dit was natuurlijk koren op de molen voor de tegenstanders om carnaval en vooral de optocht als voornaamste evenement (en poel des verderfs volgens de tegenstand) weer in te perken of te verbieden. Pas in 1936, nadat de nare herinneringen aan de beruchte editie van 1928 weer een beetje waren weggeëbd, leek er zowel onder het gemeentebestuur als (opvallend genoeg) onder de streng-katholieke en gereformeerde tegenstanders van weleer sprake te zijn van definitieve acceptatie. De Tweede Wereldoorlog zou er echter voor zorgen dat er in de oorlogsjaren geen carnaval en geen optocht plaats zou vinden.

Optocht1956 smNadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was en het hele land was bevrijd, vond er in 1946 voor het eerst in jaren weer een optocht plaats. De jaren erna zou de omvang en populariteit weer gestaag toenemen. Nog éénmaal werd de optocht afgeblazen op eigen initiatief, en wel in 1953 vanwege de waternoodramp die Nederland toen diep heeft getroffen. Sindsdien is de Grote Optocht alleen maar doorgegroeid en nog populairder geworden. Grote tegenstand is er niet meer geweest nadien, daarvoor was carnaval en zeker ook de Grote Optocht te diep geworteld in Oeteldonk. Wel zouden financiële problemen nog regelmatig een rol spelen en zou toch ook politiek, zij het meer intern van aard binnen de organisatie van carnaval en de Grote Optocht, nog voor wat strubbelingen zorgen. Gelukkig nooit van dien aard dat het tot annulering van de Grote Optocht zou komen.

 

Optocht1984 smIn recente jaren is de veiligheid misschien wel het grootste punt van zorg geweest. Vanwege de enorme opkomst en de veiligheidsrisico’s die het met zicht meebrengt, is de route uit de lange, smalle Postelstraat gehaald en is er ‘crowd management’ ingevoerd. Dit luxeprobleem (het is immers een gevolg van de grote populariteit en faam die de Grote Optocht geniet, binnen én buiten Oeteldonk) zorgt er gelukkig niet voor dat de sfeer en het enthousiasme van publiek en deelnemers is getemperd, de Grote Optocht mag met recht ‘Groot’ worden genoemd en met hoofdletters geschreven worden!

Grote Optocht

Carnavalsmaandag is volgens vele Oeteldonkers hét hoogtepunt van carnaval. Dan wordt namelijk de Grote Optocht gehouden.

De ‘Grote Optocht’ trekt al sinds 1882 door de straten en doet dan ook eer aan de bijnaam ‘Oeteldonks oudste en mooiste’. Met praalwagens, muziekskes, grote en kleine loopgroepen en individuele deelnemers trekt de stoet elk jaar weer rijendik publiek. Vanuit het hele land komen zo’n 100.000 Oeteldonkers en andere liefhebbers naar het prachtige resultaat van de inspanningen van vele Oeteldonkse vrijwilligers kijken. En natuurlijk wordt er ook volop genoten van de humor en de gein én de live muziek. Vanaf de Grote Optocht in 2018 is er voor de jeugd van 12 tot 18 jaar een eigen categorie.

De Grote Optocht trekt op maandag 24 februari 2020 door de straten van de Bossche binnenstad en begint om 12.33 uur. De stoet ontbindt naar verwachting rond 16.11 uur in de Markstraat.

Route

Bekijk hier de route van de Optocht

Reglement en aanmelden

Deelnemen kan door jong en oud, alleen of met een groep. Bekijk het reglement voor de spelregels. Enthousiast geworden? Aanmelden kan met de onderstaande formulieren:

De uiterste inschrijfdatum voor wagens en grote groepen is 26 januari 2020. De deelnemers in de overige categorieën kunnen zich vooraf inschrijven maar ook op de dag zelf voor de start van de optocht inschrijven.

Foto's en video's

Geschiedenis

Lees de uitgebreide geschiedenis zoals beschreven door Rob van de Laar in zijn boek ‘Unnen hillen tèd niks, veul volk, de pliesie en dan... De Oeteldonkse Grote Optochten, 1882-2004’.

Intocht

Het eerste (grote) evenement op de carnavalszondag begint al vroeg met de Intocht, een evenement dat al sinds het ontstaan van Oeteldonk een plek heeft op de agenda. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt Prins Amadeiro op Oeteldonkse wijze feestelijk begroet en welkom geheten in Zijn Oeteldonk. Dit begint altijd officieel om 11:11 uur, het exacte tijdstip waarop de Hoftrein met Prins Amadeiro, Zijn Adjudant en ’t Gevollug Oeteldonk Centraol binnenrijdt. Hij stopt op Perron 1 en stapt exact voor de Stapsteen, uit waar Prins Amadeiro de eerste stap op Oeteldonks grondgebied zet.

Nadat het dan al massaal op de been zijnde publiek op het Stationsplein al een beetje is opgewarmd door de aanwezige clubkes, wordt Prins Amadeiro door de Burgervaojer van Oeteldonk, Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd, ontvangen op Oeteldonk Centraol en begeleidt naar het Stationsplein, waar het Oeteldonkse volk het hele gezelschap maar in het bijzonder Prins Amadeiro met gejuich zal ontvangen. Dit gaat ook gepaard met vele protocollaire plichtplegingen, waarbij uiteraard ook het Oeteldonks volkslied luidkeels wordt meegezongen (met Peer vaan den Muggenheuvel op de microfoon).

Hierna zal Prins Amadeiro en ’t Gevollug in een bonte stoet naar het stadhuis worden begeleid: de feitelijke Intocht. De Hôôgheid, vergezeld van Zijn Adjudant en de Veldwachter Driek Pakaon, wordt toegejuicht door vele duizenden Oeteldonkers, die net als de Hôôgheid dolblij zijn dat het Feest der Feesten kan beginnen!

Hoewel het soms aan een optocht doet denken, heeft de Intocht een heel eigen karakter, zoals ook de Grote Optocht op maandag dat heeft. Wat de Intocht onder andere onderscheidend maakt is dat deelname vrij is, met meer ruimte voor individuele initiatieven en een minder gesloten karakter dan de Grote Optocht. Grote praalwagens zal men niet zien, dat zijn immers de eyecatchers op de maandag. Bovendien is gemotoriseerd verkeer in de Intocht niet toegestaan. Wel is er volop ruimte voor ludieke en creatieve uitingen van actuele onderwerpen. Het is dan ook zeker geen stille tocht, en ondanks het vroege tijdstip laat Oeteldonk zich massaal zien én horen!

De Intocht gaat meteen over in een ander ‘evenement’: bij aankomst op het stadhuis vindt de officiële ambtsketenoverdracht plaats van de Burgemeester van ’s-Hertogenbosch aan de Burgervaojer van Oeteldonk, Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd.

De Intocht is weliswaar geëindigd bij de ambtsketenoverdracht, toch is carnaval in Oeteldonk nog niet helemaal officieel begonnen. Voor vele Oeteldonkers is het pas echt begonnen als Z.K.H. Prins Amadeiro Boer Knillis ontdoet van zijn rood-wit-gele huls en hiermee officieel onthult voor de Oeteldonkers: het kan dan écht beginnen!

img 20190220 wa0018

 

D'n Aonlôôp veur Carnaval

Niet alleen op zondag, maandag en dinsdag is er veel te doen in ons durp, ook op de dagen voorafgaand aan de drie carnavalsdagen vinden er al een hoop evenementen plaats! De meeste evenementen worden door horeca of clubkes georganiseerd, deze zijn in de agenda te vinden. Een aantal evenementen wordt door de Oeteldonksche Club georganiseerd, deze staan hieronder weergegeven. Het betreft hier alleen 'Grôôt Oeteldonk', alle evenementen voor de Jeugd zijn hier te vinden.

 Er is dus genoeg te doen om een lange (en mooie) Aonlôôp te nemen om in glijvlucht door te gaan met carnaval zelf!

 

Effe plèkke bij de bouwers

Uitreiking Jaarplaatjes

Nacht Veur Carnaval

Oetelsation

 

Geschiedenis Kwekfestijn

Het festival wordt al sinds 1959 gehouden (dan nog onder de naam Groot Oeteldonks Songfestival en sinds 1962 onder de naam Kwèkfestijn) en kent dus een rijke historie met vele winnaars die vaak zelfs provinciale of landelijke bekendheid hebben gekregen. Maar ook de andere deelnemers hebben het vaak weken te schoppen tot onvervalste Oeteldonkse carnavalskrakers met eeuwigheidswaarde.

Het eerste festival wordt georganiseerd onder aanvoering van enkele enthousiastelingen waaronder Joep Peeters. Hij wilde samen met enkele anderen, naar Venloos voorbeeld (de geboortestad van Peeters), een songfestival organiseren waar pakkende, door iedereen meegezongen liedjes (schlagers) uit voort zouden komen. Eindelijk ging de toenmalige directeur van het Casino (de voorloper van het Theater aan de Parade, de huidige locatie) overstag om het evenement daar te houden.

De allereerste editie, in 1959, vond plaats op maandag 12 januari en dus niet op zaterdag rond 11-11 zoals dat nu gedaan wordt. Ook was het bij de eerste twee edities toegestaan zijn om tekst op een bestaande melodie in te zenden. Pas in november 1960 bij de 3e editie (de 2e editie vond in januari van dat jaar plaats), waarbij de Oeteldonksche Club de organisatie officieel overnam, zou het alleen toegestaan om nieuwe liedjes in te zenden.

Tot 1964 zou het Kwèkfestijn nog geen vaste plek in november krijgen, het vindt afwisselend in januari en november plaats om vanaf 1964 wel voortaan in november op de agenda te staan. Alleen in 1969 is het niet doorgegaan, het moest wijken voor de viering van het 8x11 jarige bestaan van Oeteldonk dat een (te) groot deel van het financiële budget opslokte om ook een Kwèkfestijn te kunnen organiseren. Ook de locatie is, met een korte onderbreking in 1974 en 1975 toen het Kwèkfestijn plaatsvond in de Brabanthallen in verband met de verbouwing van het Casino, nog immer het Theater aan de Parade (voorheen het Casino).

Behalve de datum (of beter gezegd de maand) waarop het gehouden wordt en de locatie, zijn er sindsdien weinig zaken ongewijzigd gebleven. Zo werd de jurering regelmatig afgewisseld tussen een vakjury en een publieksjury en tussenvormen hiervan. Ook de wijze waarop de punten bij worden gehouden is veranderd: het oude vertrouwde nostalgische schoolbord is pas ver na de millenniumwisseling afgeschaft. Ook de reglementen wilden nog weleens veranderen. Niet veranderd is de immer hoge kwaliteit van de liedjes die het Kwèkfestijn voortbrengt en de populariteit en het enthousiasme onder zowel deelnemers als publiek. Al blijft het lastig om iedereen tevreden te houden en niemand tegen het zere been te schoppen. Het Kwèkfestijn heeft in de verschillende gedaanten al vele Oeteldonkse klassiekers voortgebracht, waarvan sommige zelfs sinds het prille begin nog onverminderd populair zijn.

 

Oeteldonksche Club van 1882 maakt gebruik van cookies

Oeteldonksche Club van 1882 gebruikt cookies op hun websites om het gebruik van de websites te analyseren en gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie over de cookies kun je vinden in ons cookiestatement. Je geeft door gebruik te blijven maken van de website of door hiernaast op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in ons privacystatement wordt vermeld.

Meer weten over deze cookies? Lees dan voor meer informatie verder op oeteldonk.org/cookies.