Oeteldonksche Club van 1882

Header Site2015

Sinds 1969 is iedere carnaval met de Koekerellen een hoogtepunt! Toch vinden we het leuk om een aantal hoogetepunten uit te lichten:

 • 1969: Oprichting Koekerellen
 • 1987: Heroprichting van de Koekerellen
 • 1993: Onthulling van het vaandel van de Koekerellen
 • 1994: Eerste Koekerellenkwek in Café ’t Wolvennest
 • 2002: Opname van de allereerste Koekerellen cd: “33 jaor Koekerellen”
 • 2003: Viering 33 jarig bestaan met een Gala Koekerellenkwek
 • 2003: Uitreiking allerlaatste “33 jaor Koekerellen” cd aan Bettie
 • 2003: Benoeming Bettie Schoonens tot Moeder Koekerel wegens haar enorme verdiensten voor de Koekerellen
 • 2006: In gebruik name van de officiële Koekerellen website
 • 2008: Ouwe koek (oude Koekerellen reünieorkest) wordt derde tijdens het kwekfestijn met het lied “op mun lijf geschreven”
 • 2010: Een nieuwe look voor de Koekerellen. Nieuw Sjaaltjes, dasspelden en jasjes voor de Koekerellen
 • 2012: Uitreiking allereerste Koekerellenschildje aan Loek de Graauw
 • 2013: Uitreiking Koekerellenschildje aan Bas Jonkergouw
 • 2013: Grôte Koekerellensjow! ter gelegenheid van het 44 jarig bestaan van de Koekerellen
 • 2014: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Peter van Hoof 
 • 2015: De commissie begeleiding heeft afscheid genomen van een drietal commissieleden: Martijn (destijds voorzitter), Miranda en Mariëlle. Zij hebben zichzelf vele jaren ingezet voor de Koekerellen. Als afscheidscadeau kregen de Koekerellen een prachtig nieuw vaandel.
 • 2016: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Martijn van Duuren vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Koekerellen
 • 2017: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Dennis van Eeten vanwege zijn jarenlage inzet als muziekaal leider van de Koekerellen