header omhelzing

De Oeteldonksche Club van 1882 is op zoek naar een nieuwe minister van Evenementen; iemand die organisatorisch sterk maar tegelijkertijd een teamspeler en een verbinder is met een creatieve geest.

Het Ministerie van Evenementen organiseert een groot aantal evenementen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Oeteldonksche Club. Niet alleen tijdens carnaval maar vooral ook in de periode tussen 11-11 en carnaval. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere ministeries.

Sollicitaties kunnen tot en met 25 juni per mail worden gericht aan de vertrouwenscommissie (vcevenementen@oeteldonk.org).

Profielschets Minister van Evenementen

 • Hij/zij maakt deel uit van de Ministerraad van de Oeteldonksche Club van 1882.
 • Geeft leiding aan het Ministerie van Evenementen, dat jaarlijks de evenementen organiseert, die vallen onder de vlag van de Oeteldonksche Club.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bewaken van het beleid en de begroting van zijn/haar Ministerie en legt hierover verantwoording af.
 • Houdt de doelstelling van de organisatie in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de activiteiten.
 • Is woordvoerder en dus in staat om het beleid van zijn/haar Ministerie te verwoorden en te verdedigen, zowel intern als extern.

  

Taken van de Minister van Evenementen

 • Is eindverantwoordelijk voor de evenementen die door zijn/haar Ministerie worden georganiseerd; zowel beleidsmatig als financieel. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de periode tussen 11-11 en carnaval. In de periode voor Carnaval zijn de belangrijkste activiteiten/evenementen:
  • De keuze van het motto en het embleem
  • De viering van 11-11; opening van het Carnavalsseizoen
  • Het Kwekfestijn
  • De Oeteldonkse Bezuukskes aan bejaarden in verzorgingshuizen

Tijdens Carnaval zijn de organisatie van het Open Hof en de programmering van enkele activiteiten (zoals het Vruugkwekkers concert) kerntaken.

 • Geeft leiding aan een enthousiast team vrijwilligers, die medewerker zijn van één of meerdere commissies binnen het Ministerie. Voor elke activiteit bestaat een aparte commissie met een eigen voorzitter en eigen vergaderagenda. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hun evenement en adviseren de Minister bij de begroting en het beleid.
 • Zit eigen vergaderingen met voorzitters van de commissies voor en woont vergaderingen van de Ministerraad en het Boerenparrelement bij.
 • Geeft mede inhoud aan besluiten van de Ministerraad en bewaakt mede de uitvoering ervan.
 • Informeert de Ministerraad en het Boerenparrelement over belangrijke zaken/ontwikkelingen op het gebied van evenementen.
 • Is aanwezig bij elk door zijn/haar Ministerie georganiseerd evenement of regelt een vervanger.
 • Ziet toe op de juiste naleving van het protocollaire spel.

  

Persoonsprofiel

 • Is een teamspeler en een verbinder met een creatieve geest.
 • Is goed ingeburgerd in Oeteldonk en er stroomt rood-wit-geel bloed door de aderen.
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en contacten.
 • Is communicatief sterk (zowel in woord als geschrift) en heeft overtuigingskracht.
 • Heeft gevoel voor humor.
 • Is probleemoplossend en initiatiefrijk.
 • Heeft voldoende tijd om deze functie te kunnen vervullen (gemiddeld tenminste 8 uur per week)
 • Heeft inhoudelijke kennis van het Oeteldonkse carnaval; zowel van het spel als van de evenementen
 • Is integer en betrouwbaar
 • Heeft een VOG op naam staan of is bereid deze aan te vragen.
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en begrijpt de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie.