Oeteldonksche Club van 1882

header omhelzing

Ministeries

Onder de Oeteldonksche Club van 1882 hangen 11 Ministeries, welke verschillende taken hebben en verschillende belangen behartigen. Aan het hoofd van elk Ministerie staat, uiteraard, de minister van het betreffende Ministerie die gezamenlijk de Ministerraad vormen. De Ministerraad vormt het bestuur van de Oeteldonksche Club. De Ministerraad bestaat uit ministers, die in feite bestuursleden zijn van de vereniging. Waar bij een reguliere vereniging een penningmeester bestaat, heeft de Oeteldonksche Club bijvoorbeeld een Minister van Financiën. De voorzitter heet dan ook Minister-President. Deze beide ministers vormen samen met de Minister van Secretariaat (secretaris) en de Minister van Verenigingszaken het dagelijks bestuur (DB).

Boerenparrelement

Het Boerenparrelement is, zoals de naam als zegt, het ‘parlement’ van de Oeteldonksche Club en dus het orgaan waarin de leden van de vereniging worden vertegenwoordigd. Het Boerenparrelement heeft het recht om, op voordracht van de Ministerraad, de Ministers te benoemen en bestaat volgens de statuten uit 55 leden. Het Boerenparrelement wordt eenmaal in de vier jaar gekozen door de leden van de Oeteldonksche Club.

Andere organen