Vruugkwèkkersconcert

Een, heel vroeg uit de veren, Café-chantant concert met het lekkere Oeteldonkse gevuul en een hele vètte knipoog naar D’n Blauwen Aovond. Het concert wordt uitgevoerd door het Groot Oeteldonks Blaosorkest, met vele Oeteldonkse solisten en vindt altijd plaats op de maandagochtend van carnaval voorafgaande aan de Grote Optocht in het Hoftheater der Amadeiro's.

Leden van de Oeteldonksche Club van 1882 hebben afhankelijk van het type lidmaatschap voorrang en/of korting bij de aankoop van toegangskaarten. Zo krijgen Grootpronkers een gratis kaart en krijgen Moeraspachters en Hereboeren/Landvrouwen een korting van respectievelijk 50 en 25%.