Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Raad van State

Bewakers van de Oeteldonkse tradities

De Raad van State heeft als hoofdtaak het waken over de Oeteldonkse tradities. Hierbij geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de Ministerraad. Ieder besluit van de Ministerraad of het Boerenparrelement dat afbreuk doet aan deze tradities, kan door de Raad van State worden afgekeurd.

Van voorzitter. Tot Praesidium.

De Raad van State wordt gevormd door personen die door de Ministerraad zijn benoemd tot Minister van Staat, Raadpensionaris of Grootvorst. De Grootvorst is altijd een ex-prins. De voorzitter van de Raad van State is de regerend prins van Oeteldonk. De dagelijkse leiding is in handen van het Praesidium, bestaande uit de vice-voorzitter, secretaris en thesauriër. Oeteldonkers die onderscheiden zijn met de Gouden O.C.-speld, de hoogste onderscheiding binnen de Oeteldonksche Club, worden tevens honorair lid van de Raad van State, mét stemrecht.