Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Boerenparrelement

De Algemene Ledenvergadering

Het Boerenparrelement bestaat uit 5x11 gekozen leden, die de leden van de Oeteldonksche Club van 1882 vertegenwoordigen. In de Algemene Ledenvergadering benoemen en ontslaan zij het bestuur (de Ministerraad) en controleren ze de begroting en afrekening. Het Boerenparrelement wordt om de vier jaar gekozen door de leden van de Oeteldonksche Club van 1882.

De vergaderingen. Iedereen welkom.

Het Boerenparrelement kiest op voordracht van een vertrouwenscommissie een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. Dit ‘Praesidium’ leidt de vergaderingen. Het Boerenparrelement vergadert minstens tweemaal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Naast de leden van het Boerenparrelement, zijn ook de leden van de Ministerraad hierbij aanwezig. De leden van de Raad van State worden uitgenodigd als toeschouwer. Aan het einde van de vergadering heeft de Raad van State (kort) en het publiek spreekrecht.