Huishoudboekje van de Oeteldonksche Club

Carnaval vieren kost geld. Denk aan een kiel of jasje, emblemen, een boek met gedichten, geschiedenis of foto’s, het is er allemaal. O ja, dat leuke beeldje van Knillis staat bij ons thuis ook wel erg mooi naast de tv. En dan hebben we het nog niet eens over de drie mooiste dagen van het jaar zelf. Om de kater na carnaval niet groter te maken dan dat ie al is, houden we goed in de gaten waar onze centen naar toe gaan. En dat doet de Oeteldonksche Club ook. De OC heeft een  huishoudboekje en het is het Ministerie van Financiën die alle rood-wit-gele geldstromen van onze vereniging beheert.

 

Ieder jaar stelt het Ministerie van Financiën de begroting op, met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Het Boerenparrelement (5 x 11 gekozen leden) stelt deze begroting en de resultatenrekening vast. De begroting 2021-2022 van de OC is in de BP-vergadering van 19 oktober vastgesteld en heeft een omvang van €800.000. We vertellen graag wat meer over de inkomsten en uitgaven van de OC.

Inkomsten

Leden

Ruim 15.000 leden omarmen onze vereniging, hier zijn wij heel blij mee, Jullie dragen samen €440.000 bij aan contributies, dit bedraagt 55% van alle inkomsten! Meer dan de helft van wat de OC aan inkomsten ontvangt.

Sponsor/partner

Naast onze leden is er een fantastisch netwerk aan sponsors en partners die onze vereniging financieel ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven (€105.000) en aan onze ordenaorissen (€60.000).

Overig

De overige inkomsten komen binnen vanuit Stichting Hendrien (ontwerp, en in- en verkoop Oeteldonkse merchandise), subsidie vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch en uit de kaartverkopen zoals het Kwèkfestijn en het Keinderkupkesfeest.

Uitgaven  

Waar wordt het OC-geld zoal aan besteedt? Allereerst zijn daar de vaste kosten. Denk aan de huurkosten van de bouwhal, administratiekosten, het in stand houden van onze vrijwilligersorganisatie als ook de kosten van de tegenprestaties bij de lidmaatschappen.

Daarnaast zorgen onze organisatiekosten (€350.000) voor het grootste deel van de jaarlijkse uitgaven. Dit zijn onder andere kosten voor materialen, veiligheid en de inhuur van technische middelen bij evenementen zoals de Optocht(en), de bezuukskes en het Oliebollenfanten­geloop. De OC investeert ook in het in stand houden van onze tradities zoals het protocol, leskisten voor de basisscholen, de Oeteldonkse muziek en de versiering van ons durp.

Toekomst

We zien de afgelopen jaren dat onze kosten stijgen. Enerzijds omdat onze leveranciers hogere kosten in rekening brengen, anderzijds dat onze omgeving steeds meer eisen stelt aan onze vrijwilligersorganisatie, zoals digitalisering en strengere veiligheidsmaatregelen (crowdcontrol) bij veel van onze evenementen.

Jaarrekening OC vanaf december 2021 online

In december 2021 publiceren wij de financiële jaarrekening van de OC op de website. Ben je geïnteresseerd in de cijfers, neem dan een kijkje op oeteldonk.org

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel of over de financiën van de Oeteldonksche Club? Mail dan naar minstervanfinancien@oeteldonk.org