Direct naar:

Ministeries

Over taken en belangen

De Oeteldonksche Club van 1882 telt 11 Ministeries met verschillende taken en belangen. Aan het hoofd staan de Ministers die gezamenlijk de Ministerraad vormen. De Ministerraad is het bestuur van de Oeteldonksche Club van 1882.

Van Ministerraad. Tot dagelijks bestuur.

De Ministerraad bestaat dus uit de Ministers, die in de praktijk de bestuursleden van de vereniging zijn. Waar bij een reguliere vereniging een penningmeester bestaat, heeft de Oeteldonksche Club een Minister van Financiën. De voorzitter heet dan ook Minister-President. 

 • Ministerie van Algemene Zaken

  Het Ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor algemene zaken zoals huisvesting, statuten en externe contacten.

  Minister: Anita Maas
  is bereikbaar via het e-mailadres ministerpresident@oeteldonk.org

 • Ministerie van Evenementen

  Het Ministerie van Evenementen is verantwoordelijk voor de optimale, creatieve en inventieve organisatie van alle evenementen onder de vlag van de Oeteldonksche Club.

  Minister: Sabine van Stiphout
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanevenementen@oeteldonk.org

 • Ministerie van Financiën

  Ministerie van Financiën

  Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de Oeteldonkse schatkist en het beheren van alle rood-wit-gele geldstromen.

  Minister: Martijn van Duuren
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanfinancien@oeteldonk.org

 • Ministerie van Fondsenwerving

  Ministerie van Fondsenwerving

  Het Ministerie van Fondsenwerving is verantwoordelijk voor de financiële bijdragen van bedrijven en particulieren.

  Minister: Emile van Thiel
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanfondsenwerving@oeteldonk.org

 • Ministerie van Jeugdzaken

  Het Ministerie van Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van het Oeteldonkse jeugdcarnaval.

  Minister: William Koppers
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanjeugdzaken@oeteldonk.org

 • Ministerie van Pers, Publicatie en Communicatie

  Het Ministerie van Pers, Publiciteit en Communicatie is verantwoordelijk voor alle informatie van de Oeteldonksche Club van 1882 naar externe contacten.

  Minister: Rinske van Kasteren
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanppc@oeteldonk.org

 • Ministerie van Protocol

  Het Ministerie van Protocol is verantwoordelijk voor het bewaken van de vele tradities en voorschriften van het Oeteldonks protocol.

  Minister: Paul Plasmans (interim)
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanprotocol@oeteldonk.org

 • Ministerie van Secretariaat

  Ministerie van Secretariaat

  Het Ministerie van Secretariaat is verantwoordelijk voor de algemene briefwisseling en alle administratieve handelingen van de Oeteldonksche Club van 1882.

  Minister: Erik Vingerhoets
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervansecretariaat@oeteldonk.org

 • Ministerie van Tochten

  Het Ministerie van Tochten is verantwoordelijk voor de organisatie van De Intocht, de Grote Optocht en de Keinderoptocht.

  Minister: Edwin Klep
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanoptocht@oeteldonk.org

 • Ministerie van Verenigingszaken

  Het Ministerie van Verenigingszaken is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van alle Oeteldonkse carnavalsverenigingen en leden (ruim 9.000!) van de Oeteldonksche Club van 1882.

  Minister: Gerry Castelijns
  is bereikbaar via het e-mailadres ministervanverenigingszaken@oeteldonk.org

 • Technisch Ministerie

  Het Technisch Ministerie is verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van alle Oeteldonkse roerende goederen.

  Minister: Jonas Hendriks
  is bereikbaar via het e-mailadres technischministerie@oeteldonk.org

Terug naar boven