Belangrijke data Kwèkfestijn

Op zaterdag 18 november vindt dit jaar het Kwèkfestijn plaats. Hier het overzicht van belangrijke data voor deelnemende clubkes:

Digitaal Inschrijven 64e Kwèkfestijn

Voorronde/overdag:

Alleen (club)leden die op het podium staan en aan het Kwèkfestijn deelnemen, kunnen beschikken over gratis toegangsbewijzen (polsbandjes). 

Extra aangekochte toegangsbewijzen voor overdag worden niet terugbetaald.

Finale/Avond:

Voor de avond zijn kaarten te bestellen. Deze zijn alleen in combinatie met een (dag) polsbandje te gebruiken en hiervoor geldt het maximum aantal van overdag. Op deze toegangsbewijzen geldt GEEN BORG. Alleen de finalisten krijgen het betaalde bedrag van de kaarten teruggestort, mits de kaarten direct na de bekendmaking van de finalisten ingeleverd en omgeruild zijn voor deelname polsbandjes voor de avond. 

De toegangsbewijzen (polsbandjes/kaarten) kunnen alleen via het inschrijfformulier voor deelname aan het Kwèkfestijn besteld/betaald worden. De betaling vindt direct plaats. Aanmelding is compleet na betaling. Tijdens de loting, waarbij maximaal 2 personen per deelnemende club aanwezig mogen zijn, kunnen de clubs deze toegangsbewijzen (kaarten/polsbandjes) in ontvangst nemen.

Loting Kwèkfestijn 04-11-2023

Hierbij mogen, gezien de beperkte ruimte, maximaal 2 personen per deelnemende Club aanwezig zijn. Gelieve hier rekening mee te houden.

Inleveren toegangsbewijzen 9-11-2023 tussen 19.11 en 21.11 uur

Als achteraf blijkt dat clubs meer toegangsbewijzen hebben ontvangen dan zij nodig hebben, dienen zij deze in te leveren op donderdagavond 9 november 2023 tussen 19.11 en 21.11 uur bij de Kwèkfestijn Commissie die aanwezig zal zijn in Brasserie Cé van Hotel Central te ’s-Hertogenbosch (ingang voorzijde Markt 51-57 of ingang achterzijde Burgemeester Loeffplein 98).

Deze toegangsbewijzen dienen aangeboden te worden in een enveloppe met daarop het aantal kaarten/polsbandjes en de naam van de club.

64e Kwèkfestijn 18-11-2023

Evaluatie met de clubkes