Reglement Kwèkfestijn 2023

1 Algemeen

Het Kwèkfestijn is een jaarlijks terugkerend liedjesfestijn waarin het carnavalslied voor komend carnavalsseizoen wordt gekozen. Het ministerie van Evenementen van de Oeteldonksche Club van 1882 organiseert dit evenement voor, door en met Oeteldonkers. Het evenement heeft een typisch Oeteldonkse sfeer en uitstraling.

1.1 Wat is het doel van dit Kwèkfestijn?

De doelstelling van het Kwèkfestijn is tweeledig:

2. Wanneer mag je deelnemen

Deelname aan het Oeteldonkse Kwèkfestijn is alleen mogelijk indien de deelnemende en de begeleidende club lid is van de Oeteldonksche Club van 1882 en als aan de betalingsverplichting met betrekking tot de contributie voor het lopende carnavalsseizoen is voldaan.

3. Waaraan moet je carnavalslied voldoen?

 1. Tekst en muziek moeten origineel zijn en mogen niet eerder in de openbaarheid zijn geweest. Een te grote herkenbaarheid in het refrein en/of couplet leidt tot puntenvermindering of, in het ergste geval, tot diskwalificatie.
 2. De duur van het hele lied, inclusief muziek en presentatie, mag maximaal 3,5 minuut duren. De tijd gaat in op het moment dat de presentator het startsignaal geeft. Na afloop verlaat u zo snel mogelijk het podium zonder te spelen. Op en af podium mag in totaal niet meer dan 5 minuten duren. Deze tijdslimiet geldt ook voor de finale.
 3. Het lied dient qua tekst, muziek en presentatie een carnavalesk en/of Oeteldonks karakter te hebben. Hieronder verstaan we onder meer: de omgekeerde wereld, traditie, scherts, het typische Oeteldonkse gevuul, Amadeiro, de Peer enz.
 4. Naast het lied, wordt ook de presentatie beoordeeld door de jury en meegewogen in het totaalcijfer. Onder de presentatie verstaan we niet alleen de aankleding, maar juist ook de uitstraling (X factor) van het lied en de club.
 5. Het winnende nummer dient door de meerderheid van de clubkes, met de traditionele blaasinstrumenten, te spelen te zijn (de speelbaarheid).
 6. Iedere deelnemende club mag slechts met één lied deelnemen.
 7. Elke deelnemende club zorgt voor zijn eigen presentatie en begeleiding.
 8. Solisten mogen maar voor één club optreden als solist.
 9. Een deelnemende club die niet beschikt over eigen muziek, kan gebruikmaken van de muzikale begeleiding van een andere club die ook lid is van de Oeteldonksche Club van 1882. Een club die alleen begeleidt, mag maximaal twee deelnemende clubs muzikaal begeleiden.
 10. Een deelnemende club met muziek mag nog één andere deelnemende club zonder muziek begeleiden.
 11. Het is niet toegestaan gebruik te maken van elektronische muziek en/of -instrumenten.
 12. Het nummer dat ten gehore wordt gebracht, moet door de begeleiding en zang live op het podium worden uitgevoerd.

4. Hoe kan ik me inschrijven en hoe is de volgorde van deelname?

De inschrijving zal plaatsvinden, vanaf 1 oktober 2023 tot en met 25 oktober 2023 17.11 uur, via het digitaal inschrijfformulier op deze website www.oeteldonk.org.

Voor het inschrijven geldt in ieder geval het volgende:

 1. Componisten/tekstdichters moeten vermeld worden met hun persoonsnamen en niet met hun clubnaam.
 2. Componisten en/of tekstdichters mogen maximaal met 5 liedjes deelnemen.
 3. De volgorde van optreden wordt vastgesteld tijdens de Loting op zaterdag 4 november 2023.
 4. Hierbij mogen maximaal 2 personen per deelnemende club aanwezig zijn. Gelieve hier rekening mee te houden.
 5. Degenen die vorig jaar een joker hadden, kunnen dit jaar een vrijstelling hiervoor krijgen.
 6. Onderling ruilen is alleen mogelijk na de loting SAMEN met beide clubleden en een lid van de Kwèkfestijn Commissie.

4.1 Inschrijven via het digitaal inschrijfformulier

Op deze website www.oeteldonk.org is een digitaal inschrijfformulier gemaakt. Het formulier moet volledig ingevuld worden. Hierbij worden meteen de volgende gegevens aangeleverd door de club (zonder vermelding van club, logo club, componist of tekstdichter) op één enkelzijdig A4 (dus niet op 2 of meerdere A4’s):

De muziek en de tekst van het lied dienen in aparte PDF-bestanden aangeleverd te worden. Deze gegevens worden na het versturen van het formulier verzonden aan de Kwèkfestijn commissie. Deze zal zorg dragen voor vermenigvuldiging e.d.

5. Hoe zit het met de toegangsbewijzen?

Voorronde/overdag:

Alleen (club) leden die op het podium staan en aan het Kwèkfestijn deelnemen, kunnen beschikken over gratis toegangsbewijzen (polsbandjes).

Clubs met eigen muziek kunnen maximaal 44 gratis polsbandjes krijgen en eventueel maximaal 22 polsbandjes bij bestellen voor een gereduceerde prijs.

Clubs zonder eigen muziek is het maximaal aantal gratis polsbandjes 33, waarbij ook zij maximaal 22 polsbandjes bij kunnen bestellen voor dezelfde gereduceerde prijs.

Extra aangekochte toegangsbewijzen voor overdag worden niet terugbetaald.

Finale/Avond:

Voor de avond zijn kaarten te bestellen. Deze zijn alleen in combinatie met een (dag) polsbandje te gebruiken en hiervoor geldt het maximum aantal van overdag. Op deze toegangsbewijzen geldt GEEN BORG. Alleen de finalisten krijgen het betaalde bedrag van de kaarten teruggestort, mits de kaarten direct na de bekendmaking van de finalisten ingeleverd en omgeruild zijn voor deelname polsbandjes voor de avond.

De toegangsbewijzen (polsbandjes/kaarten) kunnen alleen via het inschrijfformulier voor deelname aan het Kwèkfestijn besteld/betaald worden. De betaling vindt direct plaats. Aanmelding is compleet na betaling. Tijdens de loting, waarbij maximaal 2 personen per deelnemende club aanwezig mogen zijn, kunnen de clubs deze toegangsbewijzen (kaarten/polsbandjes) in ontvangst nemen.

Als achteraf blijkt dat clubs meer toegangsbewijzen hebben ontvangen dan zij nodig hebben, dienen zij deze in te leveren op donderdagavond 9 november 2023 tussen 19.11 en 21.11 uur bij de Kwèkfestijn Commissie die aanwezig zal zijn in Brasserie Cé van Hotel Central te ’s-Hertogenbosch (ingang voorzijde Markt 51-57 of ingang achterzijde Burgemeester Loeffplein 98). Deze toegangsbewijzen dienen aangeboden te worden in een enveloppe met daarop het aantal kaarten/polsbandjes en de naam van de club. 

De aan de deelnemende clubs verstrekte toegangsbewijzen (polsbandjes) voor de voorronde, die te veel zijn aangevraagd en niet vooraf zijn ingeleverd, worden achteraf in rekening gebracht als een toegangsbewijs voor de dag tegen de reguliere prijs. Het niet betalen van deze rekening kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het eerstvolgende Kwèkfestijn. 

6. Door wie wordt je lied beoordeeld?

Een vakjury jureert het Kwèkfestijn. De vakjury staat onder leiding van een niet-meestemmende voorzitter. De vakjury is een afvaardiging van 11 Oeteldonkers en wordt samengesteld door de Kwèkfestijn Commissie. Deze jury beoordeelt zowel de voorronde als de finale.

7. De dag zelf

Het Oeteldonks Kwèkfestijn bestaat uit twee onderdelen:

 1. Overdag de voorronde.
 2. 's Avonds de finale.

7.1 Voorronde

7.2 Finale

8. De "Carnaval in Oeteldonk" cd (of andere geluidsdrager)

Alle elf finalisten, de winnaars van de presentatieprijs, komen op de cd "Carnaval in Oeteldonk". De volgende regels gelden hiervoor:

9. Algemene verordening gegevensbescherming

Van elke deelnemende club en dus ook van de leden zal gedurende de dag opnamen gemaakt worden voor uitzending via TV, internet en/of andere media. Op het moment dat een lid van een club het podium betreedt, gaat het betreffende lid hiermee akkoord.

De deelnemende clubs verstrekken persoonsgegevens aan de Oeteldonksche Club, hierbij vertegenwoordigd door de Kwèkfestijn Commissie, middels het inschrijfformulier. Deze gegevens zullen enkel opgeslagen worden op de webserver(s) van de Oeteldonksche Club, de opslag van de Oeteldonksche Club en het systeem van de puntentelling, en zullen niet voor commerciële doeleinden worden verstrekt aan derden. De gegevens zullen bewaard worden tot de volgende editie van het Kwèkfestijn. Door in te schrijven en deze gegevens te verstrekken, gaat de club hiermee akkoord.

Tot slot

Ministerie van Evenementen
Van de Oeteldonksche Club van 1882