Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Vacature Minister-president (voorzitter) Oeteldonksche Club van 1882

Vanwege het vertrek van onze huidige Minister-president (voorzitter), zoekt de Oeteldonksche Club van 1882 per direct naar een opvolger (m/v). We zoeken een Oeteldonker in hart en nieren, die met humor, creativiteit, inventiviteit en met klasse en cachet onze organisatie wil en kan leiden. 

Ben jij of ken jij de ultieme kandidaat? Meld je dan vóór 15 december 2023 via [email protected]. We vragen je om een motivatiebrief te sturen, vergezeld van een rood-wit-geel cv en (korte versie) van je ‘echte’ cv. 

Wie zijn wij?

Wij zijn de Oeteldonksche Club van 1882 (de OC). We zijn een groeiende vereniging met ruim 17.000 leden en ca. 170 aangesloten carnavalsverenigingen (clubkes). De OC is een vrijwilligersorganisatie met het doel het bevorderen van een waardige carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in Oeteldonkse geest en in overeenstemming met de bij de Oeteldonkers levende tradities. De OC is verantwoordelijk voor de inhoudelijke viering van carnaval en alle activiteiten die daarmee samenhangen

In de organisatie van het Oeteldonkse carnaval staat ons unieke protocollaire spel centraal. Daarnaast zijn het boertige karakter van ’t durp Oeteldonk, carnavaleske kolder, humor & gein, creativiteit en verbinding de basiswaarden die onze vereniging en Oeteldonk drijven. De OC is de belangrijkste uitdrager van het begrip ‘Oeteldonk’ en met alles wat er in Oeteldonk plaatsvindt wordt er veel van ons verwacht.

De Oeteldonksche Club wordt bestuurd door de Ministerraad, bestaande uit 11 Ministers. De Minister-president (MP) is de voorzitter van de Ministerraad en geeft samen met 10 collega’s leiding aan meer dan 550 vrijwilligers verdeeld over 11 Ministeries. Als MP ben je onderdeel van het dagelijks bestuur van de Ministerraad, geef je leiding aan het Ministerie van Algemene zaken en ben je verantwoordelijk voor de externe contacten. Je spreekt namens de Ministerraad en voorziet de Algemene Ledenvergadering (het Boerenparrelement) van verantwoording over het algemeen beleid. Tevens ben je betrokken bij de benoeming van bestuursleden van enkele aan ons gelieerde stichtingen, zoals ‘Stichting Genootschap van het Oeteldonkse Vaandel’, ‘Stichting Amadeirofonds’, en ‘Stichting Hendrien’. Je kunt zelf ook in deze stichtingen namens de OC benoemd worden tot bestuurder.

Profielschets. Wie ben jij?

Als nieuwe Minister-president (MP) ben je het boegbeeld van onze organisatie. Je bent Oeteldonker pur sang, met een rood-wit-geel hart en een goed gevoel voor de Oeteldonkse humor. Je snapt ’t spelleke en ‘de eemoosie’ van Oeteldonk. Je bent trots op ons durp en onze organisatie. En dat straal je uit.

Je hebt een visie voor de toekomst van carnaval en van de Oeteldonksche Club. Een grote uitdaging voor Oeteldonk is de groei van het carnaval en van de organisatie. We balanceren op de dunne lijn tussen het professionaliseren aan de ene kant en het karakter van een vrijwilligersorganisatie aan de andere kant. Jij hebt een duidelijk plan hoe we hier de komende jaren mee aan de slag gaan.

Je hebt goede contacten in Oeteldonk en bij (relevante) organisaties om ons heen. Als goede netwerker en als ‘gezicht’ van onze organisatie weet je hoe je mensen en organisaties aan ons kunt binden. Je hebt een plan hoe je de Oeteldonksche Club als dé centrale speler van de organisatie van carnaval gaat neerzetten.

Je kunt voldoende tijd vrijmaken voor jouw taken als MP en deze tijd kun je flexibel inzetten. Je bent goed bereikbaar en wanneer nodig ook overdag en tijdens kantooruren beschikbaar.

Als voorzitter van de Ministerraad bestuur je samen met de collega’s onze organisatie. Je kunt goed als onderdeel van een team werken, maar je weet ook hoe je een team moet aansturen. Uitdagingen vlieg je daadkrachtig aan en wanneer het nodig is sta je als voorzitter en als leider voorop.

Je bent een verbinder binnen onze organisatie en binnen het durp. Je omarmt het principe van boeren en durskes die allemaal gelijk zijn. Je laveert met gemak tussen de verschillende lagen die Oeteldonk kent. De dynamiek van een vrijwilligersorganisatie snap je volledig! Je kent de passie waarmee mensen zich voor Oeteldonk inzetten en je weet dit op waarde te schatten.

Tot slot maar vooral: voor jou staat het belang van Oeteldonk, haar spel en haar verhaal, en onze prachtige tradities centraal!

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken met een vertrouwenscommissie. Deze bestaat uit vijf leden: twee vanuit de Ministerraad, twee uit het ‘Boerenparrelement’ (de algemene ledenvergadering), en een lid uit de Raad van State die de vertrouwenscommissie voorzit. Zoals de naam al aangeeft heeft de commissie een strikt vertrouwelijk karakter en opdracht tot complete geheimhouding over identiteit van de sollicitanten en de inhoud van de gesprekken. Na de gesprekken draagt de vertrouwenscommissie een of meerdere kandidaten voor aan de Ministerraad. Na stemming in de Ministerraad en het ‘Boerenparrelement’, wordt de kandidaat door het ‘Boerenparrelement’ benoemd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onderstaand profiel en/of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vertouwenscommissie: dhr. Ron Michielsen, Minister van Staat en voormalig Minister van Verenigingszaken van de Oeteldonksche Club van 1882, e-mail [email protected].

Formele taken van de Minister-president

En verder...