Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.
Datum:
dinsdag, 09 april 2024
Tijd:
20:11 - 22:55 uur
Locatie:
Golden Tulip Hotel Central, Amadeirozaal, Burgemeester Loeffplein 98, 's-Hertogenbosch

Vergadering Boerenparrelement

Het Boerenparrelement bestaat uit 5x11 gekozen leden, die de leden van de Oeteldonksche Club van 1882 vertegenwoordigen. In de Algemene Ledenvergadering benoemen en ontslaan zij het bestuur (de Ministerraad), controleren ze de begroting en afrekening en bespreken zij wat vooraf is vastgesteld in de agenda. Het Boerenparrelement wordt om de vier jaar gekozen door de leden van de Oeteldonksche Club van 1882.

Publiek is van harte welkom en mag plaatsnemen op de publieke tribune.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen vergaderagenda
3. Vaststellen stemgerechtigden
4. Richtlijnen stemprocedure
5. Mededelingen
6. Vaststellen notulen Boerenparrelementsvergadering 16 januari 2024
7. Introductie vertrouwenspersonen
8. Toekomst Vereniging Oeteldonksche Club van 1882
9. Evaluatie carnaval 2024
10. Benoemen leden Vertrouwenscommissie Minister van Financiën
11. Jubileum
12. “Uit de Ministeries”
13. Rondvraag Boerenparrelement
14. Toevoegingen Raad van State
15. Rondvraag publiek
16. Vaststellen volgende vergadering Boerenparrelement
17. Sluiting

                                             

Terug naar het overzicht