Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.
Datum:
dinsdag, 21 mei 2024
Tijd:
20:11 - 22:55 uur
Locatie:
Golden Tulip Hotel Central, Amadeirozaal, Burgemeester Loeffplein 98, 's-Hertogenbosch

Vergadering Boerenparrelement

Het Boerenparrelement bestaat uit 5x11 gekozen leden, die de leden van de Oeteldonksche Club van 1882 vertegenwoordigen. In de Algemene Ledenvergadering benoemen en ontslaan zij het bestuur (de Ministerraad), controleren ze de begroting en afrekening en bespreken zij wat vooraf is vastgesteld in de agenda. Het Boerenparrelement wordt om de vier jaar gekozen door de leden van de Oeteldonksche Club van 1882.

Publiek is van harte welkom en mag plaatsnemen op de publieke tribune.

Agenda - 21 mei 2024
1. Opening
2. Vaststellen vergaderagenda
3. Vaststellen stemgerechtigden
4. Mededelingen
5. Vaststellen notulen Boerenparrelementsvergadering 9 april 2024 en
behandeling actiepunten
6. Toelichting plannen Huib van Olden, interim-Minister-President
7. Herverkiezing Minister van Tochten, Edwin Klep
8. Wijziging lidmaatschapsrechten
9. Instellen vertrouwenscommissie Minister-President
10. Uit de ministeries
11. Rondvraag Boerenparrelement
12. Toevoegingen Raad van State
13. Rondvraag publiek
14. Vaststellen volgende vergadering van het Boerenparrelement
15. Sluiting                                 

Terug naar het overzicht